ETEM Logo
ETEM Logo
Затвори

Международна дейност

EТЕМ е водеща компания в областта на алуминиевата екструзия

Основана през 1971 г., ЕТЕМ заема бързо лидерските позиции в областта на алуминиевата екструзия и е сред най-обещаващите компании в Югоизточна Европа.

Това е първата компания, която напълно интегрира процеса на проектиране и производство на архитектурни системи и алуминиеви профили за промишлени приложения в Гърция.

Със своето модерно производствено предприятие в България и годишен капацитет, надхвърлящ 35 000 тона, ETEM гарантира постоянна, навременна, ефективна и непрекъсната доставка до всички свои клиенти независимо от тяхното местоположение.

ETEM е международна компания с развити износ и глобално пазарно присъствие, постигнати благодарение на непрекъснатите иновации и инвестиции в инфраструктура, модерно оборудване и квалификация на служителите.

С над 40 години опит и присъствие в секторите на проектиране и производство на архитектурни системи и профили с различни индустриални приложения, корпоративната мисия на ЕТЕМ  е да предоставя на своите клиенти продукти и услуги с добавена стойност, като по този начин установява и поддържа дългогодишни взаимоотношения, изградени чрез доверие, честност, професионализъм и надеждно взаимодействие.

ЕТЕМ притежава силни позиции в Югоизточна Европа и се стреми постоянно към пазарни възможности за навлизане и установяване в повече страни.
С ефективна структура и висококвалифицирани служители, компанията пълноценно изпълнява стратегическата си цел да разбере и удовлетвори специфичните нужди на всеки пазар, помагайки на клиентите си да постигат своите бизнес цели.

Екипът от професионалисти в ЕТЕМ предлага голям набор от услуги на клиентите, съобразно техните индивидуални нужди– от обучение и техническа помощ на строители и монтажници на дограма за прозорци и врати до цялостна подкрепа през различните етапи по изпълнението на даден проект.
От самото начало на един нов проект ETEM помага на клиента - физическо лице, архитект, инвеститор или предприемач да избере най-добрия продукт или решение, което да удовлетвори неговите изисквания по най-ефективния, благоприятен и рентабилен начин.

ETEM съдейства активно на архитекта или инженера, за да бъдат определени спецификациите на проекта, като предлага и техническа помощ или обучение на строителите и монтажниците на всички продукти от портфолиото на компанията.

Основната цел на ETEM е да проектира и разработва продукти, които ни помагат да подобрим своя всекидневен стандарт на живот  независимо дали става въпрос за жилищна, търговска или работна среда.

Компанията остава лоялна на своите клиенти и спазва обещанията си за непрекъснати иновативни подобрения, специално изготвени решения, интегрирана помощ през целия цикъл на проекта и стратегическо бизнес мислене, което гарантира търговския успех на клиентите.